FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Nie naszą jest rzeczą
sekret róży odkrywać.

Sepehri

© Literatura Perska 2008-2017